Zapisi o školskoj disciplini 19. stoljeća

Nije bilo lako biti učenik u 19. stoljeću. Zakoni su bili iznimno strogi i disciplina je morala biti na visokom nivou. Učenici nisu bili pod budnim okom učitelja samo unutar školskih zidova već se njihovo ponašanje pratilo i izvan škole, na ulici, u crkvi. Roditelji su sami prijavljivali svoju djecu učiteljima i zahtijevali izvršenje prigodne kazne za nepodopštinu koju su učenici počinili.
U školama se vodila detaljna evidencija o svakom učeniku. Tjelesno kažnjavanje učenika bilo je dozvoljeno u 19. stoljeću i kazne toga tipa bile su raznovrsne, od šikaca po dlanu brezovom šibom do klečanja na kukuruzu, pa čak i batinanja. Ipak, nije bilo dozvoljeno tjelesno kažnjavanje učenica i nije se kažnjavalo zbog neznanja.
Kao i danas, školski zakon donosila je i određivala državna vlast (Prvi hrvatski školski zakon iz 1874., Drugi hrvatski školski zakon iz 1888. godine).

Pučka škola 19. stoljeća imala je zadaću da „religiozno i ćudoredno odgaja, a uz to i u potrebitom za građanski život općem znanju i umijenju podučava“ i „da od djece uzgoji valjane članove crkvi i državi, budeći i učvršćujući u njoj pravu nabožnost i čistu ćudorednost…

Školski disciplinarni propisi u 19. stoljeću detaljno su savjetovali učenike kako se treba ponašati u školi, u učionici, ali i izvan škole, na ulici, na putu do škole, u crkvi.
Pročitajte neke zanimljive zapise:

O dolasku u školu

Ponašanje učenikâ prije učione.
Od kuće neka učenik podje za dobe i neka se putem u učionu nigdje nezadržava, da tamo može prispjeti na odredjeno vrieme. Koji učenik zakasni u učionu, taj mora učitelju istinito pravi razlog kazati, s kojega je zakasnio. Lagati nesmije učenik nikada i u nikakvih okolnostih.

O ponašanju učenika u školi
Ponašanje učenikâ u učioni.
U školsku sobu ima učenik stupiti gologlav i pristojno pozdraviti sve, koje je u njoj našao, zatim odložiti na odredjeno mjesto svoju odjeću i jestvine, ako si je kakvih za objed ponieo. Po tom neka učenik ide odmah i tiho u klupu na svoje mjesto i neka iz nje neizlazi bez potrebe, nego neka na miru čeka početak nauka i za njega se pripravlja.
Učenikom se strogo zabranjuje u školskoj sobi vikati, drugove mà kojim načinom uznemiravati, po sobi i po klupah skakati, oko tople peći i na prozorih stajati, a i vodu piti, kada su ugrijani.
Ponašanje učenika u školi.
Kada učitelj ili koji odličnik stupi u školu, imadu učenici ustati te ga pozdraviti. Školsku molitvu imadu učenici moliti stojeć i pobožno

Kako pravilno sjediti u školskoj klupi

„Pomakni stolicu tako blizu ili čak ispod stola, da njezin rub bude samo malo centimetara udaljen od tvog uspravnog trupa i da ti noge dođu ispod stola.
Pazi da ne nasloniš prsa na sto.
Prsa van!
Drži tijelo uspravno. Krsta unutra!
Nemoj primicati noge k trbuhu, niti ih prebacivati jednu preko druge, a nemoj opet ni da ti prosto vise.“

O ispitivanju
Koga učenika učitelj prozove, da ga izpita taj se odmah ustane te stojeć izpravno odgovara na pitanje glasno, čisto i podpunimi izriekami.
Učenici nesmiju jedan drugomu prišaptavati, kao što u obće za trajanja nauku nesmiju šaptati.

O školskom odmoru

Poslie svake dvie ure poldašnjega nauka daje se učenikom za odmor deset časaka (minuta). Za to vrieme može, ako učitelj prema obstojećim okolnostim dozvoli, i po više učenika skupa ići van na zrak.

O školskim izostancima
Svakih 14 dana imade učitelj podnašati školskom odboru za daljnji potupak izkaz školskih izostanaka. U roku od 8 dana imade se svaka zanemarena ura izpričati. Nedovoljno izpričane ure imadu se smatrati nedopuštenim izostankom.
Učenicima se bezuvjetno opravdavao izostanak iz škole u slučaju bolesti, njih ili njihovih roditelja, u slučaju smrti u obitelji, za vrijeme vremenskih nepogoda, “zločesta vremena“: oluje, nevremena, neprohodnih putova za vrijeme zimskih mjeseci pa čak i u slučaju velikoga siromaštva (nedostatka obuće i odjeće).

O ponašanju izvan škole
Doma neka učenici idu tiho i čedno; neka putem nikomu ničim nedosadjuju, svakoga starijega pozdravljaju, a medju sobom neka budu i izvan učione onakovi kakvi imadu biti u učioni. Naposeb neka jedan drugomu nepredbacuje ukora i kazna, koje je u učioni možda dobio, i neka ga s toga neizmsmijava.

O igrama , kazalištu, plesu
Učenici smiju se igrati samo ono, što im dozvoljuju roditelji i učitelji, ali bez svake svadje i buke, te na takovih mjestih, gdje neće nikomu dosađivati. Učenici i učenice nižih pučkih škola ne smiju plesnim zabavama podnipošto, a kazališnim predstavam samo uz dozvolu učiteljevu prisustvovati.

O školskim praznicima
Od svakoga se učenika zahteva , da se i u vrijeme školskih praznika vlada kako se pristoji.

Ukori i kazne
Koji učenik protiv ovim zakonom uzradi, biti će ovako koren i kažnjen:
pokuditi će ga učitelj oštrim pogledom;
opomenuti će ga strogom rieči;
ukoriti će ga strogom rieči;
morati će učenik stajati u klupi na svojem mjestu;
morati će stajati izvan klupa u učioni;
biti će pridržan u učioni po dovršenom nauku;
biti će ukoren od upravitelja učione pred učiteljskim sborom (ako učiona ima više učitelja) ili od učitelja pred mjestnim školskim nadzornikom (ako učiona ima jednoga učitelja);
dobiti će loš red iz ćudorednosti;
napokon biti će učenik izključen iz učione.