Virtualni katalog Zbirke igračka Hrvatskoga školskog muzeja

U Hrvatskom školskom muzeju čuva se vrlo zanimljiva, zabavna i poučna Zbirka igračka, nastala kao rezultat prikupljanja i nužne zaštite ovakve vrste kulturne baštine u skladu sa suvremenim pedagoškim paradigmama. Danas igračke, osim svoje prvobitne namjene – zabave i pouke za djecu, postaju i sve važniji predmet proučavanja i shvaćanja njihove važnosti i utjecaja na razvoj, odgoj i obrazovanje djeteta.

Najstarije igračke stigle su Muzej povodom prvog stalnog postava Muzeja 1901. godine i nastavile su se prikupljati tijekom više od 120 godina postojanja Muzeja. Najintenzivniji priliv igračka u Muzej zabilježen je koncem 2018. i tijekom  2019. godine za vrijeme muzejske akcije Slatko sjećanje na djetinjstvo. Tom prigodom Muzej je zamolio vjerne i nove posjetitelje na darovanje različitih predmeta vezanih uz djetinjstvo i dječju svakodnevicu, a građani su pokazali mnogo smisla i razumijevanja za obogaćivanje muzejskih zbirki te je prikupljen značajan broj muzejskih predmeta za sve muzejske zbirke. Tom prigodom u Zbirku igračaka donirano oko 500 raznih igračaka i igara koje su dokumentirane, preventivno zaštićene, pojedine i restaurirane, inventarizirane u informacijskom sustavu za obradu muzejske građe i brižno pospremljene kao zanimljiva građa za proučavanje povijesti djetinjstva i školovanja u Hrvatskoj.

Darovane igračke u akciji Slatko sjećanje na djetinjstvo

Korak dalje bio je stvaranje Virtualnog kataloga Zbirke igračakaonline inačice konvencionalne Zbirke dostupnog na mrežnim stranicama Hrvatskoga školskog muzeja odnosno na portalu eskolski https://eskolski.hsmuzej.hr/ gdje je su prezentirani digitalni i digitalizirani sadržaji Muzeja.

Virtualni katalog Zbirke igračaka https://zbirkaigracaka.katalog-online.net/ zamišljen je kao interaktivna platforma s otvorenim mogućnostima za povezivanje s drugim digitalnim sadržajima. Cilj mu je prezentacija kulturne baštine, dinamičnija i sadržajnija suradnja baštinskih, kulturnih, obrazovnih i drugih ustanova te dostupnost baštinskih isadržaja istraživačima i širem krugu zainteresiranih.

Virtualni katalog prati konvencionalnu Zbirku i ima jednaku strukturu koja je podijeljena u 11 cjelina: 1. Plišane i mekane igračke, 2. Lutke, 3. Kostimi i odjevni predmeti, 4. Namještaj i pribor za igru, 5. Konstruktivne i didaktične igračke, 6. Društvene igračke, 7. Mehaničke, optičke i papirnate igračke, 8. Vozila, 9. Figure, 10. Glazbala i 11. Razno.

Početna web stranica Virtualnog katalog

Web stranica Virtualnog kataloga podijeljena je u pet dijelova: 1. Cjeline, 2. Izdvojene priče, 3. O Zbirci 4. Katalog i 5. Karta. Dijelovi su međusobno povezani linkovima i/ili pretraživi prema zadanim kriterijima.

Dio Cjeline na svojoj prvoj razini kroz 11 manjih fotografija zorno prikazuje glavnu strukturu Zbirke igračaka, a klikom na odrađenu cjelinu otvara se nova razina s fotografijom predmeta i prvom razinom opisa. Daljnjim klikom otvara se veća fotografija i detaljniji opis predmeta / igračke te mogućnost pregleda više slika i detalja. Na svim razinama kategorije označene zelenom bojom pretražive se na razini cijelog Virtualnog kataloga.

Prikaz stranice Virtualnog kataloga Zbirke igračaka
Detaljni pogled na predmet u Virtualnom katalogu

Dio Izdvojene priče zamišljen je kao predstavljanje određenih dopunskih sadržaja usko vezanih uz određeni predmet(e) koji zajedno čine priču / zanimljivost iz povijesti nekog ili više predmeta. Trenutno sadrži kratke crtice o povijesti tvornica igračaka koje se čuvaju u Zbirci (Tvornica igračka Biserka i Jugoplastika) te osvrt s izložbe Igre i šale za naše male. Ovaj sadržaj kontinuirano se nadopunjuje novim zanimljivim i aktualnim događanjima vezanim uz predmete iz Zbirke igračaka.

Interaktivna karta Virtualnog kataloga
Interaktivna karta Virtualnog kataloga

Interaktivna karta zorno prikazuje mjesto iz kojeg predmet dolazi te tako prikazuje šarolikost podrijetla predmeta i bogatstvo Zbirke igračaka.

Cjelina Katalog zapravo je online katalog Zbirke koji je povezan s mrežnim katalogom Hrvatskoga školskog muzeja i može se pretraživati prema ključnoj riječi, zadanim kategorijama (označne zeleno) ili napraviti uži odabir u padajućem meniju.

Zbirkom igračaka u gostima kod Etnografskog muzeja u Zagrebu u sklopu projekta Igračke, djetinjstvo zauvijek

Konvencionalna zbirka i Virtualni katalog u potpunosti su sinkronizirani. Sustavnim prikupljanjem, obradom i prezentacijom stvara se značajan muzeološki resurs za povijesna i interdisciplinarna istraživanja djetinjstva, odrastanja i kulture svakodnevice u Hrvatskoj.