ČESTITAMO SVJETSKI DAN UČITELJA!

Učiteljska škola u Osijeku 1954.

”Izvršit ću svoju obvezu savjesno i ponosno. Moji učenici bit će ne samo učenici, već prije svega djeca, i neću nikada zaboraviti da snosim dio odgovornosti za njihovu sudbinu.” Dio Učiteljske svečane izjave, UNESCO, 1966. godina

Za Svjetski dan učitelja UNESCO je 1994. godine proglasio 5. listopada obilježavajući dan kada je 1966. godine potpisana Preporuka o statusu učitelja.

Cjeloviti tekst Preporuke može se pročitati u dokumentu Zbirka međunarodnih i domaćih dokumenata, objavljenom 2001. godine, u okviru projekta Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske osnovne škole, u prijevodu dr. sc. Vedrane Spajić-Vrkaš i Irene Stanić-Rašin, dostupnom na linku: https://wp.ffzg.unizg.hr/hre-edc/files/2015/02/Zbirka-međunarodnih-i-domaćih-dokumenata.pdf

Cjeloviti tekst Učiteljske svečane izjave iz 1966. godine glasi:

”Izvršit ću svoju obvezu savjesno i ponosno. Moji učenici bit će ne samo učenici, već prije svega djeca, i neću nikada zaboraviti da snosim dio odgovornosti za njihovu sudbinu.
Sačuvat ću svim mogućim i raspoloživim sredstvima čast učiteljskog poziva.
Moje kolege bit će uvijek moji prijatelji. U suradnji s njima nastojat ću stalno usavršavati putove kojima škola ide radi postizanja djelotvornog priznavanja prava na odgoj i socijalnu pravednost u obrazovanju.
Ovo svečano obećanje dajem potpuno slobodno i časno.”

Civilizacijski doseg suvremenog društva je pravo na obrazovanje i odgoj u čijem su ostvarenju za svako društvo i državu ključni učitelji. Suvremeni učitelj odgaja u duhu demokracije, interkulturalnog odgoja, mira, razumijevanja i suradnje.

Muška učiteljska škola u Zagrebu. 1919. (HŠM Mf 432)

Učiteljska prisega nekada

Od samih početaka razvoja modernog školskog sustava učitelji i profesori su državni službenici čija je djelatnost propisana školskim zakonima i zakonima o državnim službenicima / činovnicima s normiranim odredbama o školovanju i osposobljavanju, propisanim radnim obvezama, pravima i plaćom. Od kraja 19. stoljeća učitelji su prilikom zapošljavanja morali prisegnuti. Tekst Učiteljske prisege, naveden je u Propisu o namještanju učiteljskog osoblja na pučkih školah u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji iz 1875. godine i glasi:

”Ja N. N. zaklinjem se Bogom svemogućim ter vjeru dajem i obećajem, da ću prejasnomu, premogućemu i nepredobitnomu vladaocu, Njegovu Veličanstvu Franji Josipu I., cesaru austrijskomu, kralju českomu, Apostolskomu kralju ugarskomu, hrvatskomu, slavonskomu i dalmatinskomu, našemu premilostivomu Gospodaru, biti vazda vieran, poslušan i odan; da ću Njegovu i Njegovih nasljednikah i potomakah čast, dostojanstvo i korist podupirati i promicati, a svaku štetu od Njih odvraćati; da ću kano učitelj pučke (gradjanske) škole u N. oko dobra zavoda, na kojem mi je služiti, svestrano nastojati, medju mladežju ne samo nauk i znanost, nego i religiozno ćudoredni život ter zakoniti poredak svimi svojimi silami podticati i širiti, kod izpitah i prosudjivanja rada učeničkoga sdušnom strogošću i nepristranošću postupati; riečju, da ću službu, koja mi je povjerena, vierno i marljivo obnašati; pri tom samo dobro službe Njegova cesarskoga i kraljevsko-apostolskoga Veličanstva pred očima imati; naloge podieljene mi od mojih predpostavljenih dragovoljno slušati i izvršavati; svaku zloporabu službe, navlastito takovu, koja bi prejasnomu vladaocu, Gospodaru nam premilostivomu, državi, nabožnosti i ćudorednosti pogibeljna biti mogla, izbjegavati, te da se od svojih dužnostih nikakovimi obziri, ničijom milošću ili nemilošću neću dati nikada odvratiti, i napokon da ću službenu tajnu vierno čuvati. – Tako mi Bog pomogao.”

Učenice trećeg razreda Učiteljske škole u Zagrebu s prof. Josipom Demarinom. 1933. (HŠM Mf 1028)

U Arhivskoj zbirci Hrvatskog školskog muzeja čuva se Zakletva vjeroučitelja Kr. Muške preparandije u Zagrebu Đure Šimončića koju je položio 3. listopada 1875. godine.

Usklađena s mijenama vremena i društva, temeljna uloga učitelja ostaje učenje učenju, stoga je potrebno opetovano ukazivati na važnost i plemenitost učiteljskog poziva.
Čestitamo Svjetski dan učitelja!

Učenici Osnovne škole u Splitu s učiteljicom Rozarijom Koštrom. 1961. (HŠM 46227)