Petrinjski školski album

Priredile: Štefka Batinić i Sonja Gaćina Škalamera

Za buduće generacije u obnovljenoj Petrinji i Banovini… Potražili smo u zbirkama Hrvatskoga školskog muzeja građu iz bogate i duge povijesti školstva u Petrinji.

Gundulićeva (nekad Školska) ulica u Petrinji. 1907. (HŠM 32898)

U povodu 300. obljetnice početka školstva u Petrinji objavljena je 2000. godine opsežna monografija Ivice Goleca (1943. – 2017.) kojom je Petrinja, kao malo koji grad u Hrvatskoj, dobila iscrpnu i sveobuhvatnu povijest školstva od prve škole koju su 1700. osnovali franjevci do kraja 20. stoljeća. Sustavno državno, javno školstvo organizira se 70-ih godina 18. stoljeća u sklopu školskih reformi Marije Terezije. Godine 1774. osnovana je u Petrinji, kao stožernom mjestu Vojne krajine, Normalna škola (kasnije Glavna) gdje su se do organiziranja preparandijalnih tečajeva osposobljavali i budući učitelji. Samo dvije godine nakon osnutka Normalne škole počinje s radom Djevojačka škola, jedna od najstarijih škola za žensku mladež u Vojnoj krajini. Za obrazovanje krajiških mladića važnu je ulogu imala Geometrijska škola osnovana 1777. godine.

Od sredine 19. stoljeća u Habsburškoj Monarhiji osnivaju se realne škole koje su pružale učenicima znanja iz tzv. realnih, odnosno prirodoznanstvenih predmeta, živih jezika i crtanja. U početku su to bile dvogodišnje škole tzv. male realke u koje su se upisivali učenici nakon završene niže pučke škole. Petrinjska je realka osnovana 1860. godine, a njezina je sljednica današnja Srednja škola Petrinja koja je 2020. godine obilježila 160 godina postojanja. Trošnu školsku zgradu zamijenila je 1862. godine zidana jednokatnica u koju su, uz realku, smještene Glavna i Ženska škola.

Petrinja je učiteljski grad. Kontinuirano obrazovanje učitelja počinje 1862. godine kada se uz realku otvara dvogodišnji pedagoški tečaj koji 1871. godine prerasta u samostalnu trogodišnju učiteljsku školu. Iste je godine izgrađena neorenesansna dvokatnica u koju su smještene učiteljska škola i realka. Obje je škole gradio petrinjski graditelj Bonifacije Cettolo.

Dvije školske zgrade bile su dovoljne da ulica dobije lijepo ime – Školska ulica (danas Gundulićeva). Razorni potres 29. prosinca 2020. jako je oštetio i petrinjske škole koje su više od stoljeća i pol odolijevale mnogim nedaćama. Lice grada se mijenja, ali duh ostaje.

Pučke škole

Učenice 1. razreda Djevojačke pučke škole u Petrinji s učiteljicom Franjkom Buretić, 1896. (HŠM Mf 1543)
Svjedodžba Glavne škole u Petrinji Mihaelu Sabo, 1842. (HŠM A 1569)
Učenice Ženske stručne škole u Petrinji s učiteljicom Marijom Jagodić, oko 1900. (HŠM Mf 965)

Realna škola/gimnazija

Učenici Niže realne škole u Petrinji, 1867. (HŠM Mf 1188)
Učiteljski zbor realke u Petrinji, 1867. (HŠM Mf 1544)
Učenici Realne gimnazije u Petrinji početkom 20. stoljeća (HŠM Mf 964)
Učenici Realne gimnazije u Petrinji, 1904. (HŠM Mf 1544)
Školske zgrade osnovne škole, relne gimnazije i učiteljske škole u Petrinji 1920-ih
(HŠM 33309)
Glavna škola – jednokatnica, izgrađena 1862. godine (slovila za najljepšu školu u Vojnoj krajini) – u njoj su djelovale pučke škole: glavna i djevojačka, te ”mala realka”. Danas Prva osnovna škola u Petrinji.
Učiteljska škola – dvokatnica, izgrađena 1871. godine. U njoj također povremeno bila smještena Niža realna gimnazija, danas Srednja škola Petrinja.
Likovni rad učenice Drage Sekalec. Petrinja, 1919. (HŠM 32202)

Učiteljska škola

Neorenesansna dvokatna zgrada C. kr. učiteljišta u Petrinji / K. k. Lehrer-Bildungs-anstalt in Petrinja izgrađena je 1871. godine, kada počinje djelovati samostalna trogodišnja učiteljska škola (HŠM K1 1657)
Prvo tiskano izvješće Učiteljske škole u Petrinji za školsku godinu 1873./74. u uvodnom dijelu sadrži rasprave Josipa Glasera o harmoničnom odgoju i obrazovanju i Antuna Pechana o razvitku učiteljske naobrazbe u Vojnoj krajini. U drugom dijelu izvješća su popisi učiteljskog osoblja i zbirke učila, nastavni program te statistički pregled učenika. (HŠM Ki 942)
Svjedodžba C. kr. učiteljišta u Petrinji Antunu Cuvaju. 1873. (HŠM A 1005)
Svjedodžba (Zeugnis) na njemačkom jeziku izdana Antunu Cuvaju, 19 godina starom, nakon završetka druge godine C. kr. učiteljišta (K.k. Leherbildungsanstalt) u Petinji. Na kraju školske godine 1872. / 73. uspješno je položio 20 nastavnih predmeta i postigao prvi razred s odlikom (der ersten Classe mit Vorzug) za opći uspjeh. Svjedodžba je potvrđena pečatom i potpisima direktora Josipa Welka i profesora. (HŠM A 1005)

Osposobljavanje učitelja tijekom druge polovice 18. stoljeća i poč. 19. st. na području Vojne krajine, prije organiziranih tromjesečnih preparandijalnih tečajeva, provodilo se odabirom sposobnijih i naprednijih učenika u trivijalnim i glavnim školama. Nadareni učenici, koji su pokazivali volju za učiteljsko zvanje, postali bi školskim praktikantima, a zatim preparandima u normalnoj glavnoj školi. Kao pomoćnici radili su uz učitelja koji ih je postupno uvodio u službu i podučavao u metodici. Nakon obuke, pred školskom se komisijom polagao učiteljski ispit nakon kojega je preparand mogao biti imenovan za učitelja u trivijalnim školama.
Maturanti Petrinjske učiteljske škole 1893. godine. Fotografirao Vaso Margetić.
Maturanati, budući učitelji, s direktorom Ljudevitom Modecom i profesorom Milom Bobićem.

Prvi red leže, s lijeva: Josip Koćiš, Ivo Zakarija. Drugi red, sjede, s lijeva: Vladimir Tucaković, Joco Orešković, Stjepan Blažeković, Antonije Tica, Ljudevit Modec (direktor), Milo Bobić (profesor), Antun Šimunić, Jovo Božić, Nikola Pobor. Treći red, stoje, s lijeva: Tomo Pracny, Milan Nass, Nikola Brakus, Šimo Šimić, Mile Hinić, Dane Uzelac, Bogumil Kačerovsky, Nikola Vrany. Četvrti red stoje, s lijeva: Tošo Kajganić, Đorđe Gavrilović, Ivan Gabrilovac, Aćim Petrović, Nikola Vrabec, Mile Diklić, Vjekosalv Ivčević. Peti red stoje, s lijeva: Ivan Blašković, Joco Martinović, Stjepan Bićan, Ivo Rukavina, Danijel Bator, Joco Ćorić. (HŠM Mf 963)
Ljudevit Modec s učiteljima u Petrinji, oko 1895. (HŠM Mf 1072)
Profesorski zbor Učiteljske škole u Petrinji, 1940. (HŠM Mf 1534)

Glazbeno društvo

Diploma Glazbeno-školskog društva u Petrinji Thomasu Boškoviću, 1863. (HŠM A 1256)

Pozdrav iz Petrinje

Školska ulica u Petrinji, kraj 19. stoljeća (HŠM 32494)
Pozdrav iz Petrinje, 1898. (HŠM 32998)
Pozdrav iz Petrinje. 1899. (HŠM 33308)