A čime se vi bavite?

Inventarne knjige muzejskih predmeta Hrvatskoga školskog muzeja

Tema kojom ću se baviti u ovom tekstu vezana je uz muzejsko zvanje „dokumentarist“. Najčešće pitanje koje mi prijatelji i poznanici, ali nerijetko i posjetitelji u muzeju postave je: „Što radi dokumentarist?“

Odgovor na postavljeno pitanje nije jednoznačan i na njega se ne može odgovoriti u jednoj rečenici. Dokumentarist uređuje i vodi brigu o primarnoj i sekundarnoj dokumentaciji o muzejskoj građi. Svrha vođenja muzejske dokumentacije je ta da se preko obrađenih fondova pruži informacija o muzejskoj građi, njezinu stanju, izložbama, drugim manifestacijama i aktivnostima muzeja.
Primarna dokumentacija obuhvaća prvu i najveću skupinu podataka o muzejskoj građi dok sekundarna dokumentacija obuhvaća popratne i dopunske fondove muzejske djelatnosti. Prvotno se muzejska dokumentacija ručno upisivala, a danas se upisuje u računalnu bazu podatka. Usprkos računalnoj obradi podataka primarna i sekundarna muzejska dokumentacija  svake se godine ispisuje i uvezuje.

Radno vrijeme provodim i kreiranjem fondova sekundarne muzejske dokumentacije. Sekundarnu muzejsku dokumentaciju Hrvatskog školskog muzeja čini: inventarna knjiga hemeroteke, knjiga evidencije o izložbama, evidencija o konzervatorsko-restauratorskim postupcima, evidencija o pedagoškoj djelatnosti, evidencija o stručnom i znanstvenom radu, evidencija o izdavačkoj djelatnosti, dokumentacija o osnivanju i povijesti muzeja, a od audiovizualnih fondova ustrojeni su fondovi fototeke, medijateke i videoteke.
Svaki fond čini dio slagalice kojim se upotpunjuje određena aktivnost u našem muzeju.

Modul za obradu sekundarne muzejske dokumentacije S++

Tako, primjerice, u fondu hemeroteke čuvamo sve medijske objave vezane uz muzej, djelatnike muzeja, događanja u muzeju i sl. Fototeka sadrži fotografije s različitih događanja iz muzeja, bilo da se radi o izložbama, radionicama, predstavljanjima i predavanjima. Evidencijom o konzervatorsko-restauratorskim postupcima kolegice na jednom mjestu imaju sve potrebne informacije s pratećom dokumentacijom o predmetima koje su slale na restauraciju, dok nam knjiga evidencije o izložbama daje ključne podatke o održanim izložbama. Pojedini fondovi zbog svoje zanimljivosti bit će tema zasebnog teksta na blogu.

Primjer digitalnog zapisa iz audiovizualnog fonda fototeke

Najzanimljiviji dio posla dokumentarista je međusobno povezivanje fondova sekundarne muzejske dokumentacije, ali i povezivanje s primarnom muzejskom dokumentacijom. Zahvaljujući međusobnom povezivanju fondova, sve se informacije mogu pronaći na jednom mjestu. Tako, primjerice, nakon što se otvori izložba, u modulu S++ mogu se na jednostavan način pronaći fotografije s izložbe, videosnimke, novinski članci, prateća publikacija i materijali te pedagoške aktivnosti koje su se održale u sklopu izložbe. Nastavno na sve prethodno izneseno može se reći da dokumentarist povezuje dijelove priče u jednu cjelinu.