MATURANTI, SRETNO!

Maturalna zabava, 2. pol. 20. st. (HŠM 36687, Zbirka fotografija)

Djetinjstvo i školovanje najljepši su periodi u životu. Učimo, veselimo se i planiramo budućnost. Važan dio toga dijela života svakako je i završetak srednje škole, no ne samo njen kraj već i njena zadnja etapa kada postajemo maturanti, učenici završnog razreda srednje škole. U učeničkom životu matura je značajan korak u svijet odraslih jer smo tada odvažni i grabimo u život velikim koracima. Riječ maturant/matura dolazi od latinskih riječi maturus što znači zreo, dorastao, tj. maturitas što znači zrelost. Učenici završnih razreda na kraju srednje škole polažu državnu maturu kao obvezni završni ispit kojim se provjeravaju i vrednuju njihova znanja, vještine i sposobnosti koje su tijekom svog dotadašnjeg obrazovanja stekli. Obavezu polaganja državne mature imaju učenici gimnazija, a učenici strukovnih i umjetničkih škola državnu maturu polažu samo ako se planiraju nastaviti školovati. Položena državna matura u Republici Hrvatskoj omogućava nastavak školovanja ili zapošljavanje. Uz završni ispit, koji mnogi zovu i ispitom zrelosti, organiziraju se neka tradicionalna događanja poput maturalnih putovanja, norijada i maturalnih večera, a neki razredi i škole izdaju maturalne godišnjake. Prijašnjih godina maturanti bi se družili na maturalnim putovanjima kojima bi proslavljali ulazak u završni razred srednje škole, a za kraj nastave organizirale su se, uz svečane maturalne večere, i  proslave u gradovima poput već tradicionalne zagrebačke norijade koja bi započinjala okupljanjem maturanata, njihovih razrednika i nastavnika na Trgu bana Josipa Jelačića uz glazbeni program dobrodošlice te kupanjem u Manduševcu. Proslava bi se nastavila uz svečanu povorku maturanata gradom da bi se na kraju zabavili na koncertu ili uz DJ-a. Takav običaj imaju i maturanti u Dubrovniku, Karlovcu, Splitu, Rijeci, a neki se kupaju i u moru poput zadarskih maturanta kod Morskih orgulja. Maturanti u Varaždinu, Novoj Gradiški, Osijeku, Belom Manastiru, Valpovu, Donjem Miholjcu, Našicama i Đakovu plešu quadrillu na taktove „Gaudeamus Igitur“, a u nekim se gradovima i kostimiraju.

Norijada u Zagrebu 1977. (HŠM 36725, Zbirka fotografija)

No maturanti diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, svoj zadnji razred ove i dijelom prethodne godine nisu dočekali na uobičajen način već u izmijenjenim okolnostima zbog pandemije koronavirusa. Dio školske godine nisu bili u razredu, upoznavali su se s online nastavom i željno čekali kada će se susresti s kolegama iz razreda i vratiti u škole. Nažalost, za većinu maturanta izostala su već spomenuta događanja. Ove je godine Dan maturanata, dan koji obilježava kraj njihova srednjoškolskog obrazovanja, u utorak 25. svibnja.

Ni ovog utorka, osim proslava putem online programa, neće biti poznatih okupljanja maturanata, a preporuka Ministarstva znanosti i obrazovanja je: „… da [škole] 24. i 25. svibnja za sve one maturante kojima nije potrebna provjera znanja nastavu organiziraju online te da se, dok ne završi provedba mature, odgode eventualna organizirana druženja.“ Ipak, nadamo se da će, usprkos svim trenutnim izazovima i preprekama koji se nalaze pred našim maturantima, njihov završetak ove etape školovanja i života biti uspješan i veseo kako i priliči njihovim godinama. Hrvatski školski muzej svim maturantima želi sretan završetak srednjoškolskog obrazovanja, onima koji nastavljaju obrazovanje uspješan završetak željenih studija, a svima skupa uspješan i radostan život!

Kako su se proveli maturanti zagrebačka učiteljske škole opisano je u knjižici “Naučna ekskurzija abiturijenata zagrebačke kr. muške učiteljske škole mjeseca svibnja 1902.” (HŠM, Pedagoška knjižnica)